0 0
2 Sat -> 6 Teilnehmer
Art. Nr.: 3651
339,00 € *
2 Sat -> 6 Teilnehmer
Art. Nr.: 4692
99,90 € *
4 Sat -> 20 Teilnehmer
Art. Nr.: 4217
298,90 € *
3 Sat -> 12 Teilnehmer
Art. Nr.: 2682
169,90 € *
4 Sat -> 8 Teilnehmer
Art. Nr.: 4284 - 5.4
298,00 € *
optischer Multischalter für 16 Teilnehmer (Basis)
Art. Nr.: 4680
389,90 € *
1 Sat -> 24 Teilnehmer
Art. Nr.: 2124
99,90 € *
2 Sat -> 12 Teilnehmer
Art. Nr.: 5058
79,90 € *
2 Sat -> 8 Teilnehmer
Art. Nr.: 3815 - 7.3
149,90 € *
2 Sat -> 8 Teilnehmer
Art. Nr.: 3462
129,90 € *
32-User mit Unicable2 (EN50607) oder 8-User mit Unicable 1 (EN50494)
Art. Nr.: 4774 - 10.4
149,00 € *
kein 230 Volt-Anschluss notwendig 1 Sat -> 8 Teilnehmer
Art. Nr.: 4666 - 7.2
79,90 € *
4 Sat -> 26 Teilnehmer
Art. Nr.: 4218 - 5.3
369,90 € *
2 Sat -> 16 Teilnehmer
Art. Nr.: 5059
99,90 € *
4-Sat -> 6-Teilnehmer
Art. Nr.: 5116 - 5.3
109,90 € *
2 Sat -> 8 Teilnehmer
Art. Nr.: 4578
69,90 € *