0 0

İptal Hakkınız

Gerekçe bildirmeden işbu sözleşme üzerinde ondört gün içerisinde İptal hakkınızı kullanabilirsiniz. İptal hakkı süresi, sizin veya tarafınızca belirlenen ve taşıyıcı olmayan üçüncü bir şahsın malları teslim almaları ya da almasından sonra 14 (ondört) gündür.

İptal hakkınızı kullanmak için bize

Firma Ariasat
Keplerstr.96
D- 41236 Mönchengladbach
Faks: 02166 - 621419
E-Mail: iptal@ariasat.de

İptal hakkınızı kullanacağınıza dair kararınız ile ilgili açık bir beyanda (örn. posta yoluyla gönderilen bir mektup, faks veya E-Mail) bulunmanız gerekir. Bunun için ekteki İptal hakkı formu örneğini kullanabilirsiniz, bu ancak zorunlu değildir. İptal hakkı formu örneğini veya başka açık bir beyanı, internet sitemizde (www.ariasat.de) elektronik yoldan doldurabilir ve gönderebilirsiniz. Bu imkanı kullandığınızda size anında (örn. E-Mail vasıtasıyla) bu tür bir iptalin girişinin onayını göndereceğiz.

İptal hakkı süresini koruma amacıyla, İptal hakkı kullanımı bilgilendirmesini, İptal hakkı süresinin dolmasından önce göndermeniz yeterli olacaktır.

İptal hakkı kullanımın neticeleri
İşbu sözleşme üzerinde İptal hakkınızı kullanırsanız, sizden teslimat masrafları dahil olmak üzere (istisnai durum: tarafımızca önerilen ucuz standart teslimatı harici seçtiğiniz başka teslimat şeklinden kaynaklanan ilave masraflar) aldığımız tüm ödemeleri derhal ve işbu sözleşme üzerinde İptal hakkınızı kullandığınızı bize bildirdiğiniz günden itibaren en geç 14 gün içerisinde ödemekle yükümlüyüz. Bu iade ödemesi için, ilk transaksiyonda kullandığınız aynı ödeme şeklini kullanacağız, eğer sizinle açıkça başka bir anlaşma yapılmadıysa; bu iade ödemesi ile ilgili sizden kesinlikle ücret alınmayacaktır.

Malları geri aldığımız güne veya malları geri gönderdiğinizi ettiğinizi kanıtladığınız güne kadar - hangi gün daha erken gün olacağı şekilde - iade ödemeyi ret edebiliriz. İşbu sözleşme konusunda İptal hakkınızı kullandığınızı tarafımıza bildirdiğiniz tarih itibariyle malları tarafımıza kesinlikle en geç ondört gün içerisinde geri göndermeniz veya teslim etmeniz gerekir. Malları ondört günlük sürenin bitimi öncesi gönderdiğinizde süre korunmuş olur.

Malların iadesinin doğrudan masrafları tarafınızca karşılanır. Mallarda oluşacak olası değer kaybını sadece işbu değer kaybı, sizin malların yapısının, özelliklerinin ve işlev şeklinin kontrolü için gerekli olmayan kullanımınızdan kaynaklandığında karşılamanız gerekir.